Όλγα Νταβίντοβα,
Εύβοια, Ελλάδα

(0030) 694 838 63 92
rosika@masnerin.com

Εμφανίσεις: 1268

Τα ρωσικά χωρίς δάσκαλο

 

Самоучитель русского языка

Современный метод самостоятельного изучения русского языка за 46 занятий.

Приобрести учебник можно в любом книжном магазине Греции или в интернете, например здесь.

 

Τα ρωσικά χωρίς δάσκαλο


Μοντέρνα μέθοδος αυτοδιδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας σε 46 μαθήματα. 

Περιέχει:

Συντακτικό, Ολοκληρωμένη Γραμματική, Κείμενα με μετάφραση, Λεξιλόγιο με προφορά, Διάλογους για πρακτική εξάσκηση, Ασκήσεις - Λύσεις των ασκήσεων. 

Μπωρείτε να αγοράζετε αυτό το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία η στο ίντερνετ εδώ.