Όλγα Νταβίντοβα,
Εύβοια, Ελλάδα

(0030) 694 838 63 92
rosika@masnerin.com

Εμφανίσεις: 1913

1.4 Σκληρά και μαλακά σύμφωνα

 

Το γράμμα ь (μαλακό σημείο) και άλλα γράμματα δείχνουν την απαλότητα των συμφώνων.

Στη ρωσσική γλώσσα τα περισσότερα σύμφωνα είναι σκλη­ρά ή μαλακά. Στη γραφή, η απαλότητα των συμφώνων παριστάνεται με τα γράμματα ь, я, ю, е, ё, и.

 1. Μαλακά σύμφωνα με το γράμμα ь (μαλακό σηυείο)

  Ας προφέρουμε τώρα τους ήχους σε ζευγάρια, που παριστάνονται με τα ακόλουθα γράμματα, και να συγκρίνομε την προφορά.

   

   

  Твёрдые

  Σκληρά

  Мягкие

  Μαλακά

  б

  μπ

     

  бь

  μπ’

  в

  β

     

  вь

  β’

  г

  γκ

     

  гь

  γκ’

  д

  ντ

     

  дь

  ντ’

  з

  ζ

     

  зь

  ζ’

  к

  κ

     

  кь

  κ’

  л

  λ

     

  ль

  λ’

  м

  μ

     

  мь

  μ’

  н

  ν

     

  нь

  ν’

  п

  π

     

  пь

  π’

  р

  ρ

     

  рь

  ρ’

  с

  σ

     

  сь

  σ’

  т

  τ

     

  ть

  τ’

  ф

  φ

     

  фь

  φ’

  х

  χ

     

  хь

  χ’

   

   

  η προφορά των γραμμάτων б-бь δηλ. μπ-μπ’ διαφέρει, στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στο μπ’  ακούγονται ένα πολύ ελαφρύ και πολύ σύντομο (ι).

  Τα σύμφωνα ж, ш, ц, στη ρωσσική γλώσσα προφέρονται πάντοτε σκληρά, π.χ. жук, шар, цапля.

  Τα σύμφωνα ч, щ - πάντοτε απαλά - μαλακά. Στην γραφή όμως, η απαλότητα των γραμμάτων αυτών δεν παριστάνεται.

  Παράδειγμα:

  ночной (νατσνοΐ)  νυκτερινός

  мощный — ισχυρός

  жук — το σκαθάρι

  шар — το μπαλόνι

  чай — το τσάι

 2. Μαλακά σύμφωνα με τα γράμματα я, ю, е, ё, и.

  Διαβάστε προσεκτικά, σιγά, μερικές φορές, τις λέξεις:

  мал  мял

  Ακούστε ποιος ήχος (όχι γράμμα, αλλά ήχος) διαφέρει σ’ αυτές τις δύο λέξεις.

  Στη γραφή οι λέξεις малмял διαφέρουν στο δεύτερο γράμμα а-я, στην προφορά διαφέρουν στο πρώτο γράμμα, στη λέξη мал, το γράμμα м είναι σκληρό, στη λέξη мял, το м είναι απαλό δηλ. μ’

  Η απαλότητα του ήχου м στη λέξη мял παριστάνεται όχι με μαλακό σημείο, αλλά με το γράμμα я.

  Η απαλότητα του προηγούμενου σύμφωνου στο γράψιμο παριστάνεται, (εκτός με το ь (μαλακό σημείο) και το γράμμα я), με τα γράμματα ю, ё, е, и.

  Συγκρίνετε:

  лук (σκληρό)люк (απαλό) — λιουκ

  сэр (σκληρό)сер (απαλό) — σιερ

  нос (σκληρό)нёс (απαλό) — νιος

  мыл (σκληρό)мил (απαλό) — μηλ

  Έτσι λοιπόν, εάν τα γράμματα я, ю, е, ё, βρίσκονται μετά τα σύμφωνα, τότε δείχνουν την απαλότητα των συμφώνων και ένα από τα φωνήεντα а, у, э, ο.

  Μερικά ακόμα παραδείγματα:

  пыл - пил

  мать - мять

  луна - люди

  мэр - мера

  лось - лес

  вол - вёл

  высок - висок

  круг - крюк