Όλγα Νταβίντοβα,
Εύβοια, Ελλάδα

(0030) 694 838 63 92
rosika@masnerin.com

Εμφανίσεις: 831

1.3 Τόνοι. Τονισμένα και άτονα φωνήεντα

 

Εάν στην λέξη υπάρχουν περισσότερες από μια συλλαβές, τότε οι συλλαβές δεν προφέρονται όλες με την ίδια δύναμη.

Για παράδειγμα στη λέξη:

гроза (γκραζά) - μπόρα, θύελλα,

με μεγαλύτερη δύναμη προφέρομε την 2η συλλαβή (-за). Αυτή η συλλαβή λέγεται τονισμένη.

Στη λέξη:

грозы (γκρόζι) θύελ­λες,

τονισμένη συλλαβή είναι η πρώτη (-гро), και το (-зы) είναι ά­τονη.

Το φωνήεν, που τονίζεται, στη συλλαβής ονομάζεται τονι­σμένο. Όλα τα άλλα φωνήεντα στη λέξη λέγονται άτονα.

Για παράδειγμα, στη λέξη:

грозовые (γκροζοβίε) 

το τονισμένο φωνήεν ы είναι στην τρίτη συλλαβή, και τα άτονα φωνήεντα а, ο, е, στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη συλλαβή.