Όλγα Νταβίντοβα,
Εύβοια, Ελλάδα

(0030) 694 838 63 92
rosika@masnerin.com

Εμφανίσεις: 5054

38 попугаев

 

 

 

Текст песни:

 

На свете много есть того,

Про что не знают ничего

Ни взрослые, ни дети.

И это вовсе не секрет,

Когда секрета вовсе нет.

Скучают все на свете.

Но почему? Да потому, что:

 

Ужасно интересно

Всё то, что неизвестно,

Ужасно неизвестно,

Всё то, что интересно.

 

 

 

 

 Диалоги:

Мартышка:

— Ползёт(1).

1. Ползёт – σέρνεται.

2. Весь – όλος, ολόκληρος.

3. Сам – ο ίδιος.

4. Мысль – σκέψη.

5. Измерить – καταμετρώ, μετρώ.

6. Свой – δικός μου.

7. Можнο – είναι δυνατόν, μπορώ.

8. Придумала – το βρήκα.

9. Сложиться – να διπλωθώ.

10. Ясно – είναι κατανοητό.

11. Половина(ы) - μισό.

12. Не получится – δε γίνεται

13. Нельзя – δεν επιτρέπεται.

14. Целый – ολόκληρος.

15. Тогда – τότε.

16. Лучше – καλύτερα.

17. Хочу – θέλω.

18. Могу (мог) – μπορώ.

19. Поместятся – θα χωρέσουν.

20. Глотать - να καταπίνω.

21. Во-первых - πρώτον.

22. Во- вторых – δεύτερον.

23. Крылышко – φτερουγίτσα

 

Удав:

— Ползёт, ползёт.

Мартышка:

— И там ползёт. А что это ползёт?

Удав:

— Я ползу.

Мартышка:

— А-а-а. А куда ты ползёшь?

Удав:

— Сюда. Сюда ползу.

Мартышка:

— Всё? Теперь ты уже весь(2) приполз?

Удав:

— Весь.

Мартышка:

— Ой! Какой ты...

Удав:

— А какой?

Мартышка:

— Длинный.

Удав:

— Длинный. Это я и сам(3) знаю. А какой длинный?

Мартышка:

— Очень длинный.

Удав:

— Очень… Очень. Нет, "очень" - это не то.

Мартышка:

— А что "то"? А теперь ты что делаешь?

Удав:

— У меня есть мысль(4). Мысль. И я её думаю.

Мартышка:

— Какая мысль?

Удав:

— У меня есть мысль, измерить(5) свой(6) рост.

Мартышка:

— Какая хорошая мысль! А можно(7), я её тоже немножко подумаю?

Удав:

— Думай, думай.

Мартышка:

— А-а-а, придумала(8)!

Удав:

— Как?

Мартышка:

— Очень просто! Надо сложиться(9) пополам. Так.

Удав:

— Ну?

Мартышка:

— Вот голова, а вот он хвост. Складывайся ещё раз. Всё ясно(10)!

Удав:

— Что ясно?

Мартышка:

— Твой рост будет: две твоих половины(11) или четыре половины половины.

Удав:

— Так. Так… две половины… Нет, так не получится(12)!

Мартышка:

— Почему не получится?

Удав:

— Потому, что меня половинами мерять нельзя(13)!

Мартышка:

— Почему нельзя?

Удав:

— Потому, что я целый(14).

Мартышка:

— Ну тогда(15), я и не знаю, как.

Удав:

— А ты, пожалуйста, ещё подумай.

Мартышка:

— О-хо-хо! Я про одно и тоже не умею думать два раза.

Слонёнок:

— А что это вы такое делаете? Извините.

Удав:

— Меня меряем.

Мартышка:

— Только мы не знаем, как.

Слонёнок:

— А когда не знаешь, как, нужно у кого-нибудь спросить.

Мартышка:

— Давай у тебя спросим.

Слонёнок:

— У меня? У меня лучше(16) не надо. Извините. Давайте лучше спросим у Попугая.

Попугай:

— Давайте. Давайте спросим у меня. Спрашивайте.

Удав:

— Я хочу(17) измерить свой рост. Ты не мог(18) бы мне помочь?

Попугай:

— Могу. Я могу измерить твой рост в попугаях.

Мартышка:

— В попугаях?

Слонёнок:

— В попугаях?

Удав:

— А как это?

Попугай:

— Очень просто. Сколько попугаев в тебе поместятся(19), такой у тебя рост.

Удав:

— Ха! Очень надо. Я не стану глотать(20) столько попугаев.

Попугай:

— Во-первых(21), глотать никого не надо. А во-вторых(22), и одного попугая хватит. Меня.

Удав:

— Ну, если глотать не надо, тогда меряй в попугаях.

Попугай:

— Раз, два, левой, правой. Дважды два, очень просто измеряются удавы, пятью пять, любого роста. Твой рост: 38 попугаев и ещё одно попугайское крылышко(23). Ну, крылышко можно не считать.

Удав:

— Прекрасно! Это просто прекрасно! Ура!

Мартышка:

— А чем ещё можно мерять рост?

Попугай:

— Всем.

Мартышка:

— И мартышками можно?

Попугай:

— Можно.

Мартышка:

— Раз, два, левой, правой. Всё. Он уже весь кончился.

Попугай:

— Пять мартышек.

Слонёнок:

— А теперь слонёнками. Раз, два... Два. Извините.

Попугай:

— Два слонёнка.

Мартышка:

— Пять мартышек.

Попугай:

— Тридцать восемь попугаев.

Удав:

— А в попугаях-то я гораздо длиннее!

 

 

 

Титры к сериалу созданы в Студии Маснерин.