Όλγα Νταβίντοβα,
Εύβοια, Ελλάδα

(0030) 694 838 63 92
rosika@masnerin.com

To Kρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (TORFL) είναι αναγνωρισμένο από το  Α.Σ.Ε.Π. και Διεθνώς. Βάσει της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ιδρύθηκε και λειτουργεί το ρωσικό κρατικό σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας των πολιτών ξένων χωρών και αφορά την εκπαίδευση τους και τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες στη Ρωσική γλώσσα ως ξένη (TORFL).

 

Το εν λόγω σύστημα αντιστοιχεί στα κριτήρια του ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών ALTE. Τα τεστ αξιολογούνται με βάση το σύστημα μονάδων (points). Το Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγείται εφόσον ο εξεταζόμενος συμπληρώσει τις 398-530 points (περίπου το 75% του τεστ). Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μέρος του τεστ (ακουστικό, κατανόηση, γραφή, ανάγνωση και ομιλία) δίνεται το δικαίωμα επανεξέτασης στη διάρκεια των δύο επόμενων χρόνων για την ίδια δραστηριότητα.

Η καλή γνώση των Ρωσικών ανοίγει μια πόρτα στις ευκαιρίες εργασίας σε μια διευρυμένη εμπορική αγορά.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ALTE ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (TORFL) αποτελείται από έξι επίπεδα:

 

  • ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ТЭУ). Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσικές επαφές του που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 100-120 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 600-700 λέξεις.
  • ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ТБУ). Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες καλύπτουν τις βασικές του επικοινωνιακές ανάγκες και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 120-140 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 1200 λέξεις.
  • 1° ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ТРКИ 1). Ολοκληρώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας για να εγγραφεί σε ΑΕΙ της Ρωσίας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 180-200 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λέξεις.
  • 2° ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (ТРКИ 2). Ο σπουδαστής του 2ου επιπέδου βελτιώνει τις γνώσεις της ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί θέματα της καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των τίτλων Bachelor και Master των ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 320-360 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 5.000 λέξεις.
  • 3° ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ТРКИ 3). Ο σπουδαστής του 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνεί με ευκολία σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς και επαγγελματικής επικαιρότητας. Το πτυχίο του 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του τίτλου Bachelor των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380-450 διδακτικές ώρες.
  • 4° ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 (ТРКИ 4).Έχοντας παρακολουθήσει το συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων, το επίπεδο γλωσσομάθειας του σπουδαστή προσομοιάζει με αυτό του φυσικού ομιλητή. Το πτυχίο του 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των τιτλών Master και διδακτορικού των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. Ο κάτοχος του πτυχίου ???? 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και είναι σε θέση να εκπονεί επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής φιλολογίας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380-400 διδακτικές ώρες. Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο αποκτά ο ενδιαφερόμενος κατόπιν Κρατικής εξέτασης της Ρωσικής γλώσσας.

Первоисточник: http://www.bsos.uom.gr/index.php?tab=5&lang=1&menu=2#up